Velkommen til HR ERGOTERAPI

 

 

Jeg - Helle Roslef - er 46 år, bor i Solrød med min mand og en teenager dreng på 17 år,

jeg er autoriseret ergoterapeut med speciale i funktionsbeskrivelser og hjælpemidler.                                     

Jeg har stor erfaring indefor gigtsygdomme.

Jeg er færdiguddannet fra Ergoterapeutskolen i København i 1999.  

Jeg arbejder sideordnet som sagsbehandlende ergoterapeut i en kommune.

                      

Her udarbejder jeg bl.a. funktionsbeskrivelser som benyttes til, at finde det bedst egnede hjælpemiddel til den enkelte borger eller som hjælp til at finde løsninger til, hvordan borgeren kommer videre i sit liv.

 

Funktionsbeskrivelser benyttes i forbindelser med vurdering af arbejdsevne, ansøgning om førtidspension, ansøgning om flexjob samt ansøgning om hjælpemidler.  

 


 

Målsætning:

 

Min målsætning er, at etablerer kontakt til borgeren hurtigst muligt, at få udarbejdet en fyldestgørende funktionsbeskrivelse. 

Borgeren vil blive vurderet udfra et fagligt højt niveau.    

                                        

Funktionsbeskrivelserne vil blive udarbejdet i et let læseligt og forståeligt sprog, således at både borger og fagpersoner ikke misforstår beskrivelsen.

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

ERGO  HR TERAPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR ERGOTERAPI